CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG

   Sản phẩm dứa nước đường nói riêng, quả nước đường nói chung được ưa thích không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Sản lượng dứa xuất khẩu của Việt Nam đi các nước hàng năm là tương đối lớn và đang tăng trưởng.

   Tình hình tiêu thụ sản phẩm dứa nước đường trên thị trường

   Thông thường, những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ dứa và sản phẩm dứa tăng mạnh do diễn ra nhiều lễ hội; do đó, kim ngạch xuất khẩu dứa tăng. Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu dứa trong tháng 11/2011 đạt 2.5 triệu USD, giảm 13.3% so với tháng 10/2011 nhưng lại tăng 4% so với 11/2010. Tính chung trong tháng 11/2011, xuất khẩu dứa đạt 38.3 triệu USD, tăng 65.8% so với cùng kì năm 2010 và tăng 53.8% so với cùng kì năm 2009.

   Xuất khẩu dứa sang Nga tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt tăng mạnh trong tháng 11/2011, đạt 12 triệu USD, tăng 90.1% so với cùng kì năm 2010. Các sản phẩm xuất khẩu sang nga là dứa khoanh đóng lon, dứa khoanh đông lạnh và dứa khoanh trong nước đường nhẹ. Trong đó dứa khoanh đóng lon có kim ngạch cao nhất với 7.2 triệu USD, tăng 100.8% so với cùng kì năm 2010. Xuất khẩu dứa khoanh đóng hộp đạt 3 triệu USD, tăng 165.8% so với cùng kì 2010.

Tin tức khác

backtop